Archive | Februari 2015

You are browsing the site archives by date.

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 5 – Habis)

Mereka (ISIS) Mengatakan: Sebagian Ahlul Ilmi berpendapat bahwa membakar dengan api hukum asalnya adalah Haram, akan tetapi boleh kalau untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum Uraniyyin di mana beliau mencongkel mata mereka dengan api -sebagai bentuk balasan yang setimpal- sebagaimana diriwayatkan dalam ash shahih. Dan ini adalah perkataan […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 4)

Mereka (ISIS) berkata: Ibnu hajar berkata, Yang menunjukkan bolehnya membakar dengan api adalah perbuatan para shahabat, perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mencongkel mata kaum uraniyyin dengan besi panas, perbuatan Khalid Ibnu Walid yang membakar beberapa orang dari kaum murtadin dengan api. [Diringkas dari Fathul Baariy juz 6 hal 174] Jawaban: Subhanallah…!! Lagi-lagi ini adalah […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 3)

Bag. 1 dan 2: di sini —————————– Mereka (ISIS) berkata: Adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, “Dan sesungguhnya api itu, tidak boleh mengadzab seseorang dengannya kecuali Allah.” mereka menafsirkannya sebagai bentuk ketawadhuan. Al Muhallab berkata, Larangan ini bukan menunjukkan keharaman, akan tetapi sebagai bentuk ketawadhuan. [Lihat Fathul Baariy juz 6 hal 174] Jawaban: Baiklah… Kita […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 1 & 2)

Demi membenarkan aksi bakar manusia hidup-hidup yang mereka lakukan, dengan tanpa rasa malu ISIS mengeluarkan fatwa sandaran yang sangat rapuh. Mereka berkata (dalam Fatwa Resmi yang dikeluarkan oleh ISIS)[i]: Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bolehnya membakar dengan api secara Mutlak. Adapun sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Dan sesungguhnya api itu, tidak boleh mengadzab […]