Tag Archive | Bantahan

BEBERAPA PRINSIP MENDASAR dalam MENDAKWAHKAN TAUHID

Di antara problematika dakwah yang kerap kali menjadi perdebatan di kalangan aktivis dakwah adalah; masalah prioritas dalam dakwah dan bagaimana metode memulai dakwah [Majallah al-Buhüts al-‘Ilmiyyah: 43/229-234, al-Lajnah ad-Dä-imah][1]. Perdebatan dan silang pendapat pada ranah ini tentu saja sangat-sangat merugikan dan memalukan, sebab jauh sebelum terjadinya khilaf dalam masalah ini, di hadapan kita sudah ada […]

Di Balik Teror Paris

Di Balik Teror Paris

Menanggapi opini miring yang mengait-ngaitkan Islam atas teror ledakan dan pembunuhan yang terjadi di Paris, 14-Nov-2015 lalu, seorang ulama besar membuka pidatonya: “Wahai para pengikut Muhammad shallallahu alaihi wasallam…!! Sesungguhnya (ajaran) Islam, seluruhnya adalah keadilan, setia di atas janji. Segala doktrin yang mengubah keadilan menjadi kezaliman dan kesetiaan menjadi pengkhianatan (sekalipun terhadap orang-orang kafir), maka […]

Jihad Ala Takfiri Vs. Seruan al-Qur’an

Jihad Ala Takfiri Vs. Seruan al-Qur’an

Kaum Takfiriyyün yang gemar mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim tanpa bukti yang kokoh meyakinkan dan jauh dari kesamaran, sering kali menjadikan sikap-sikap sebagian pemerintah muslim yang melakukan kerjasama dengan negara-negara kafir sebagai dalih untuk mengkafirkan atau menghalalkan pemberontakan terhadap mereka. Ada anggapan keliru—lebih tepatnya “syuhbat”—yang mendasari sikap aneh kaum takfiriyyün ini. Di mata mereka, masalah Islam dan […]

Waspada Bahaya ISIS & Syi’ah

Waspada Bahaya ISIS & Syi’ah

Saat ini dunia Islam tengah diterpa ujian teramat dahsyat dari dua kutub bencana yang berlawanan arah. Kutub bencana yang satu bernama Khawarij (yang kini menjelma dalam wujud kelompok ISIS), sementara kutub bencana yang lain bernama Syi’ah. Masing-masing kutub ini punya prinsip-prinsip kelompok yang jauh bertolak belakang satu sama lain. Namun keduanya bersepakat dalam satu hal. […]

Kaidah: Gugurnya Hukuman Karena Kesamaran dan Ketidakpastian Serta Kaitannya dengan Masalah Takfir

Kaidah: Gugurnya Hukuman Karena Kesamaran dan Ketidakpastian Serta Kaitannya dengan Masalah Takfir

Kibar ‘Ulama Kerajaan Saudi Arabia dalam Ketetapan Majlis Hai-ah Kibär ‘Ulamä no. 49, 02/04/1419 dibawah pimpinan al-Imäm Ibnu Bäz rahimahulläh menyebutkan: وإذا كانت الحدود تدْرَأ بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يُدْرَأ بالشبهات “Jika penegakan hukuman had saja bisa dihindari gara-gara adanya kesamaran dan ketidakpastian, padahal akibat […]

Di Setiap Kurun Ada as-Saabiquun di Tengah Ummatku

Di Setiap Kurun Ada as-Saabiquun di Tengah Ummatku

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: في كل قرن من أمتي سابقون “Pada setiap kurun di tengah ummatku, ada as-saabiquun yaitu orang-orang yang lebih dulu” [HR. Abu Nu’aim dalam al-Hilyah: 1/8, Silsilah ash-Shahihah no. 2001] Para pen-syarah hadits telah menjelaskan siapakah mereka “orang-orang yang lebih dulu” tersebut. Mereka adalah para ulama yang lebih dulu dalam melakukan […]

Membantah Takfiri #01: Benarkah Berhukum dengan Selain Hukum Allah Termasuk Kufur Akbar Secara Jenis..?? (Faidah dari Syaikh Masyhur Hasan Salman)

Ciri khas Khawarij sejak dulu–hingga hari ini (sebagaimana yang dipertontonkan ISIS)–adalah mereka begitu gampang memvonis “kafir” para penguasa muslim dan aparaturnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dan itu mereka lakukan tanpa perincian. Padahal Allah merinci hal tersebut. Demikian juga para ulama telah menjelaskan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah adalah jenis kemaksiatan besar yang […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 5 – Habis)

Mereka (ISIS) Mengatakan: Sebagian Ahlul Ilmi berpendapat bahwa membakar dengan api hukum asalnya adalah Haram, akan tetapi boleh kalau untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kaum Uraniyyin di mana beliau mencongkel mata mereka dengan api -sebagai bentuk balasan yang setimpal- sebagaimana diriwayatkan dalam ash shahih. Dan ini adalah perkataan […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 4)

Mereka (ISIS) berkata: Ibnu hajar berkata, Yang menunjukkan bolehnya membakar dengan api adalah perbuatan para shahabat, perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mencongkel mata kaum uraniyyin dengan besi panas, perbuatan Khalid Ibnu Walid yang membakar beberapa orang dari kaum murtadin dengan api. [Diringkas dari Fathul Baariy juz 6 hal 174] Jawaban: Subhanallah…!! Lagi-lagi ini adalah […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 3)

Bag. 1 dan 2: di sini —————————– Mereka (ISIS) berkata: Adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, “Dan sesungguhnya api itu, tidak boleh mengadzab seseorang dengannya kecuali Allah.” mereka menafsirkannya sebagai bentuk ketawadhuan. Al Muhallab berkata, Larangan ini bukan menunjukkan keharaman, akan tetapi sebagai bentuk ketawadhuan. [Lihat Fathul Baariy juz 6 hal 174] Jawaban: Baiklah… Kita […]

BANTAHAN ATAS PENDALILAN ISIS YANG MEMBAKAR TAWANAN HIDUP-HIDUP (Bag. 1 & 2)

Demi membenarkan aksi bakar manusia hidup-hidup yang mereka lakukan, dengan tanpa rasa malu ISIS mengeluarkan fatwa sandaran yang sangat rapuh. Mereka berkata (dalam Fatwa Resmi yang dikeluarkan oleh ISIS)[i]: Para ulama madzhab Hanafi dan Syafi’i berpendapat bolehnya membakar dengan api secara Mutlak. Adapun sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Dan sesungguhnya api itu, tidak boleh mengadzab […]

Mencoba bersikap adil atas statemen Prof. Quraish tentang Nabi Muhammad

Berikut adalah transkrip statemen lengkap Prof. Quraish yang menghebohkan itu (cuplikannya bisa dilihat di http://youtu.be/9WFpcWe-rkA). Pemandu acara: Itu kan, kalo Nabi Muhammad kan, istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita-kita manusia yang hidup jaman sekarang, masa depan eh masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk […]

Kaidah Pembungkam Syubhat Takfiri

Para simpatisan takfiri, akhir-akhir ini menggeliat sejadi-jadinya di dunia maya. Berbagai macam syubhat, kerancuan ideologi dan pemikiran, begitu gencarnya mereka lancarkan melalui berbagai media sosial. Perdebatan pun tak terelakkan. Namun satu hal yang sangat kita sayangkan, para simpatisan paham takfiri seakan-akan menutup rapat pintu dialog ilmiah dengan senjata pamungkas mereka, apalagi kalau bukan stempel “kafir”, […]